Hele situationen med Covid-19 og de medfølgende nedlukninger i mange lande, burde i teorien have lært folk, at de kan klare sig med mindre. Færre rejser og udflugter, om ikke andet. Og nedlukningerne burde også i teorien have givet folk mulighed for at tænke over, hvilke værdier de reelt ønsker at fokusere på.

Hvis man havde mere tiltro til menneskeheden end jeg, ville man sandsynligvis have håbet på, at resultatet blev en mere bæredygtig livsstil for mange.

Men nej.

Hvor enkelte via selvransagelse valgte at skære ned på arbejdstimerne, flytte på landet og bruge mere tid sammen med deres familie eller deres nystartede selvstændige virksomheder – ja, så var der andre der i stedet købte en masse skrammel på nettet, og ellers sad og græd over udsigten til først at kunne stige på et fly året efter. Og det kunne kun gå for langsomt med at komme dertil…

Så resultatet alt i alt? Det er ikke imponerende.

Vi er tilbage ved udgangspunktet. Og nok værre.

Halvvejs igennem 2021, med et forår hvor der stadig har været nedlukninger i mange lande, er resultatet det, at Earth Overshoot Day faldt på samme dato som i 2019.

Earth Overshoot Day er som bekendt den dag, hvor vi kollektivt har opbrugt klodens ressourcer for et helt år. Datoen er blevet beregnet siden 1987, hvor datoen var d. 23. oktober. Siden er datoen kun blevet flyttet længere og længere fremad, frem til 2019 hvor den faldt d. 29. juli. Det vil altså sige at hvis vi ønsker at leve bæredygtigt, så skal vi bruge cirka halvt så mange ressourcer som vi gjorde i 2019.

Og så kom 2020. Virus og nedlukninger. Zoom-møder. Aflyste flyafgange. I 2020 endte datoen med at være d. 22. august. For første gang siden man først begyndte udregningen, var der altså en fremgang at spore.

Under omstændighederne var det selvfølgelig ikke overraskende. Ingen kunne jo komme nogen steder.

Og det var da på sin vis positivt at se, at det kunne lade sig gøre. At udviklingen kunne vendes – uanset hvor smertefuld en opbremsning det så var, så beviste 2020 at vi godt kunne overleve med mindre.

Og så kom 2021. Hvad blev det til i år? Nøjagtig samme dato som i 2019: d. 29. juli. Vi er præcis tilbage ved udgangspunktet. Og det trods stadige nedlukninger og begrænsede muligheder for at rejse.

Er der nogen vej frem?

Sagt på en anden måde: Bliver folk aldrig klogere?

Hvis man ser på Overshoot Day i de enkelte lande finder vi frem til at for Danmarks vedkommende havde vi brugt vores andel af verdens ressourcer allerede d. 26. marts. Og det på trods af at de fleste af os sad derhjemme og græd over at vi (nok) ikke kunne komme sydpå på sommerferie.

Sidste år nåede vi dertil d. 28. marts. Og i 2019 var det d. 29. marts. Med andre ord kan man faktisk slet ikke se på tallene, at der har været en nedlukning herhjemme.

Det er da tankevækkende. Trods de færre rejser, den mindre pendling, og alle de artikler der er blevet skrevet om folk, der er begyndt at gå ture i naturen og mener de er langt bedre mennesker af den årsag – så har vi kort sagt ikke lært en skid.

Vi har i stedet siddet derhjemme, og spildt endnu flere ressourcer på at købe ligegyldige ting, for at udfylde ensomheden.

Er der nogen måde at rette op på situationen?

Man skulle tro at folk efterhånden var klar over det faktum, at vi befinder os på en planet med begrænsede ressourcer. De er efterhånden blevet belært om det i mange år. Men tilsyneladende har det ikke den store effekt.

Og uanset hvor nem en løsning det er, at give politikerne skylden med deres uendelige fokus på “vækst” som den ultimative løsning på alt – eller Instagram og reality-TV der måske/måske ikke inspirerer folk til at leve over evne fordi de tror de har noget at leve op til – så er det altså i sidste ende den enkelte forbruger der bærer ansvaret.

Hver en krone brugt er en stemme på hvilken fremtid, man ønsker for planeten. For os alle sammen.

Så måske var det på tide, at folk begyndte at tænke over, hvad de reelt har brug for? Og hvor de kan få de ting hos en virksomhed, der i det mindste bestræber sig på at producere tingene bæredygtigt (hvilket stort set ingen gør)?

Det bliver spændende at se hvordan tallene ser ud næste år, når folk er gået amok efter at være blevet sluppet fri – omtrent som når de økologiske køer kommer på græs. 😏

Jeg forventer det værste.

For mere information om Earth Overshoot Day henviser vi til den officielle hjemmeside her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.